oben
 
tyska svenska
 
start
offert
kompetens
ämnen
kontakt
länkar
 
 
 

 


Treffen Sie Tysktolk jetzt auf
oben

 

Hej och välkommen till TYSKTOLK.EU!

Regina Gorgs är din kompetenta partner
för översättningar från Svenska till Tyska.

Språket är det viktigaste medlet vi har
för att kunna begripa världen och varandra.


Jag är fascinerad av språk och det skulle glädja mig om jag fick lov att översätta dina svenska texter till mitt modersmål tyska!

Pålitlighet och kunskap är de viktigaste underlagen för arbetet som översättare. Därför översätter jag uteslutande till tyska,
såväl som jag korrekturläser och granskar tyska texter.
Jag hittar de rätta orden som övertygar och tilltalar läsarna.

Bra texter lönar sig! De fångar dina kunders uppmärksamhet  
och inger förtroende.